2016. szeptember 8., csütörtök

Kisboldogasszony

Ma ünnepeljük, hogy közénk / születtél, és emlékezünk, / hogy mily dicső törzsről fakadsz, / s úgy jössz világra, mint a fény. // Teáltalad mi, földiek, / így lettünk egyben égiek; / nemes békédre békülünk, / bár nem fogjuk fel titkodat.
Csodálatos Mária himnuszunk szavai hirdetik meg e mai nagy ünnepet, mely számunkra, kovácsiak számára még fényesebb, még mélységesebb, még nagyobb jelentőséggel bír, mivel új templomunk titulusa éppen ezt a nevet viseli: Kisboldogasszony templom. És mindezt szemünk előtt tartva szenteljük meg mi is a lehető legtökéletesebb módon ezt a napot – szentmisével, melyet a Boldogságos Szűz tiszteletére, és Isten nagyobb dicsőségére mutatunk be.
Ahogyan oltárképünk szemlélteti, egy igen régi eseményre emlékezünk. Hitünk azonban hangoztatja: de mi nem csupán emlékezünk. Hisz mit érne pusztán egy emlékezés, ha nem lenne hatással, befolyással a mi életünkre? Mit használna az érzelgősség, ha gondolataink, tetteink régiek maradnának? Nem, mi tudjuk, csak akkor van értelme a Szűz Mária születésére való emlékezésnek, ha abból tanulva és erőt merítve gondolkodásunk, hitünk, életünk megújul. Ha felismerjük Szűzanyánk születésében megváltásunk hajnalhasadását, tehát azt, hogy az emberiség megváltása éppen az ő személyéből indul ki – s naponta hálásak leszünk neki ezért. Hogy ha ezentúl még jobban törekszünk arra, hogy mindnyájan újjászülessünk az örök életre – éppen Szűzanyánk közbenjárása által. Ha megtanuljuk Szűzanyánktól az igazi béke terjesztését, továbbadását. Ha bármely betegségben vagy szomorúságban erőt tudunk meríteni ebből a mai ünnepből. Ha Szűzanyánkat fogjuk kérni elhunyt szeretteink mennybejutásáért. Ezekért fogunk imádkozni néhány perc múlva a közös könyörgésekben. Bátran, és szívünk legmélyéből válaszoljunk majd e fohászokra: Kérünk téged, hallgass meg minket! Kérjük Kisboldogasszonyunkat, hogy ne csak ma emlékezzünk, de minden nap erőt, példát szerezzünk az ő mai ünnepéből.

Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek.
Vidámságot, nyájasságot mutatnak a földiek” – hangzik el ma ajkunkról az ének. E szép ünnepet átélve mutassunk valóban vidámságot, nyájasságot, azaz kedvességet úgy Istennek, a Szűzanyának, valamint a velünk élő embereknek.