2015. augusztus 15., szombat

Nagyboldogasszony

Nagyon sok szép és tartalmas gondolatot hallhatunk mindannyian a délelőtti szentmisében, akik részt vettünk a nagyboldogasszonyi búcsún Szentkúton. Csupán egyet szeretnék most kiragadni, s azon elmélkedni. A miséző lelkiatya többek között arról beszélt, hogy ki is számít vallásosnak, mit jelent vallásosnak lenni. Ő így fogalmazta meg: „az a vallásos ember, aki állandóan ápolja az Istennel való kapcsolatát”.
Ma a mennybe fölvett Szűzanya áll előttünk példaként, akiről a szó legszorosabb és legteljesebb értelmében elmondhatjuk: ő igazán vallásos volt. Hisz ő az Istennel való kapcsolatát a lehető legtökéletesebben ápolta. És az ő mennybevételének köszönhetően elmondhatjuk: az ő vallásossága nem múlt el, hanem immár örökké tart: ott van az Istennél az ő országában és állandóan kapcsolatban van az Istennel – állandóan értünk imádkozik.
Szombatonként és minden Mári ünnepen – már néhány éve – a szentmiséink mindig a Mária oltárnál vannak. S ez a Szűzanya szobor itt templomunkban egészen különleges ábrázolásmódban van megformálva. Letekint ránk. És úgy gondolom, kimondottan aktuális ez a kifejezésmód ezen a mai napon. Hisz Mária már a mennyben van, de onnan állandóan letekint ránk, miközben az Istennél van, hozzá imádkozik. Szűz Mária a mennyben is mindig imádkozik. Nem csak jelképesen a szoborban, hanem a valóságban is – a mennyben. De vajon mit is imádkozhat Mária? Napi 24 órán, heti hét napon, egy örökkévalóságon keresztül – mit mondhat az Istennek? Miért imádkozhat? Hisz Szűz Mária nem Isten, hanem ember – így ő is tanult, megtanult imádkozni – ugyanazokkal az emberi szavakkal, mint mi. Mit tud annyit imádkozni – emberi szóval? Szűz Mária állandóan értünk könyörög az Istennél – ezt mutatja ez a szobor is. Állandóan – nem csak, mikor kérjük őt, hanem állandóan. És akárhányszor ránézünk a Szűz Mária szoborra, ő mindig mutatja: érted imádkozok - szüntelenül. S milyen jó a sok rohanás közepette is ránézni egy-egy ilyen szoborra, vagy egy magasan álló templomra. Tegyük meg mi is: pillantsunk rá, s álljunk meg gyakran. Ha csak egy pár-, vagy akár fél percre is.

Isten, és a Szűzanya állandósága segítsen minket ebben a törekvésben, hogy gyakran érezzük Szűz Mária közbenjárását, oltalmát, s hogy példáját követve mi is eljuthassunk oda, hol már nem jelképeket, szobrokat látunk, hanem magát az állandó, örök fölségű, mindenható csodálatos Istent az ő szentjeiben.