2014. június 21., szombat

Évközi idő tizenkettedik vasárnapja

Ne féljetek az emberektől” – kezdődött a mai evangélium. S talán be is fejeződhetett volna ezzel az egy mondattal, mert Jézus ezen szavaiban benne van minden, amit később megmagyaráz. „Ne féljetek az emberektől!”
Nincs ember, aki soha sem érzett volna még félelmet. Mindannyiunkban ott van ez az érzés – egyszer erőteljesebben, máskor gyengébben. És azt is tudjuk, hogy sok mindentől lehet félni. Ma azonban Jézus szavai értelmében arra a félelemre kell gondolnunk, amely azért van bennünk, mert attól félünk, valaki más elveheti életünket, elveheti anyagi javainkat, vagy földi jólétünket. A félelem attól, hogy amit összegyűjtöttünk az életben, amit elértünk, amink van: azt valaki bizony elveheti. És minél több mindene van az embernek, annál többet veszíthet. Egy szegény, nincstelen ember bizonyára nem fél attól, hogy kirabolják – de annál inkább fél ugyanettől az, aki nagy gazdagságra tett szert. Ezért int oly gyakran és oly határozottan minket Istenünk a Szentírás szavával, ahogy e héten is hallhattuk: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg (...) ellopják.” Mert jól tudja ő, hogy „ahol a kincsünk, ott van a szívünk is”. Amit ugyanis a legfontosabbnak, legnagyobb kincsünknek tartunk, ahhoz ragaszkodik a szívünk, és az lesz a szívünk irányítója, sőt istene. Ezért a felszólítás: „Ne féljetek az emberektől” – mert elvehetnek sok mindent, de azt, ami objektíve, Isten szemében a legfontosabb: hitünket – nem vehetik el.
Másodsorban pedig ezt tanítja Urunk: „És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni”. Milyen világosan kimondja: Nem a testünk a minden, a legfontosabb! Nem a testünk szépsége, ereje, egészsége. De tudunk-e így gondolkodni, „isteni”-, krisztusi, keresztény módon? Hisz hányszor halljuk, s talán mondjuk is: „Csak egészség legyen, s akkor minden megvan.” Az a legfőbb, az egészség? Lehetünk hitetlenek, lehetünk Isten-káromlók, lehetünk csalók, csak egészség legyen? Ugye mennyire nem így van! „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik” – más szóval: még a betegségtől sem szabad félnünk. Attól sem, amely elveheti egészségünket, sőt egész életünket. Mert nem az a legnagyobb rossz, ha az ember beteg. Hisz előbb-utóbb úgyis vége lesz testünknek. Olyan sokat számít, hogy húsz, ötven, vagy száz évet élünk? Mi az az örökkévalósághoz képest? Akárhogy is vigyázunk, testünk „szavatossága” lejár. Nem fektethetünk ezért minden reményt, boldogságot csak abba, hogy „egészség legyen, s akkor minden van”. Mert akkor bizony boldogtalanok leszünk nem csak itt, de odaát is – s ez az, ami mindennél rosszabb. De van itt valami más, aminek nem jár le a szavatossága, ami nem ér véget, ami nem romlik meg, ami nem vész el.
Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja”. A lelkünk. Itt már nem azt mondja az Isten: ne féljetek ettől sem, ne féltsétek lelketeket sem. Pontosan az ellenkezőjét mondja: féljetek mindattól, ami lelketeket megronthatja, szó szerint a pokolba taszíthatja. Mert ő tudja, hogy az örök. A lélek örök. Tudja, hogy az nem csak egy kevesig lesz a miénk. Nem ötven, nem száz, nem ezer, hanem egy örökkévalóságon át. Biztos, ezt nem tudjuk felfogni, de gondolkozzunk rajta. És mi féltjük lelkünket? Félünk azoktól, akik a lelkünkben kárt tehetnek? Nem csak egészségünket, vagyonunkat féltjük? Mit teszünk lelkünk védelmében, hogyan védekezünk a lélekromboló-, a lélekpusztító műsorok, tartalmak, közösségek, befolyások, kapcsolatok, gondolatok ellen? Hogyan védekezünk? Vagy pont azoktól nem félünk, amitől egyedül kellene?

Imádkozzunk ma, és imádkozzunk minden nap lelkünkért. Imádkozzunk férjünk, feleségünk, gyermekünk, szüleink, barátaink lelkéért. Ne csak egészségükért, ne csak jólétükért, de lelkükért, lelki üdvükért. Az imádság mellett pedig távolítsunk el mindent, ami a mi lelkünket a pokolba taszíthatja. Féltsük lelkünket, féltsük örök életünket, mert – és előbb-utóbb rájövünk – ez a legfontosabb minden ember életében. Semmi mástól nem kell félnünk, mert keresztényként mindannyian elmondhatjuk Jeremiás prófétával, amit a mai Olvasmányban hallottunk: „Az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallnak, és elbuknak”. Így harcoljunk Isten-, és az imádság erejével mindenekelőtt lelkünk ellenségei ellen.