2012. december 5., szerda

Kinek az érdeme? /Mt 15,29-37/


Az, hogy ma eljöttünk a szentmisére, kinek az érdeme? Vajon a miénk? Hogy miért ez a kérdés? Nézzük meg a mai evangéliumot.
Úgy tűnhet, a népsokaság volt az, aki közeledni akart Jézushoz, hisz így olvastuk: „Nagy sokaság jött hozzá“. Így – gondolhatnánk – az ő érdemük, hogy Jézust hallgathatták. De emlékezzünk vissza az ezt megelőző történésre: „Jézus a Galileai-tengerhez érkezett.“ Azaz: Jézus volt  a kezdeményező, aki nem maradt otthon, hanem önszántából a nép közé ment, hogy taníthassa, nevelhesse őket. Ő kezdett el közeledni.
A mai evangélium gönyörűen szemlélteti azt a tényt, amit sokszor nem veszünk figyelembe, amelyre sokszor nem figyelünk oda, s nem is tudatosítunk: minden jóttetünknél, minden imádságunknál az Isten az, aki először lép. Ő sugallja Szentlelkéből a jóra való készséget, a meghívást, a késztetést a jóra. Így minden jótettünk, minden imádságunk csupán válasz Istenünk hívására.
Ezt is meg kell értenünk ebben az ádventi időben, hogy folytonosan lássuk, érezzük kicsinységünket. Így látjuk be igazán: milyen fontos számunkra Urunk eljövetele, aki a megváltásunkat hozza.

Könyörgések Marián püspökatyánkért

Néhány könyörgés magyarul, melyek közül egyet mindig be kell iktatni a hívek könyörgésébe:

Egyetemes könyörgések új főpásztorunkért,
Marián püspökatyáért
(Minden szentmisén az egyetemes könyörgésekbe
be kell illeszteni egyet a következő fohászok közül.
Sorrendben a 2. helyen legyen.)

a)  Istenünk, add, hogy Marián püspökatyánk életszentségével elnyerje tetszésedet, s hogy apostoli buzgalommal és szeretettel gondoskodjon népedről.

b) Urunk, adj püspökatyánknak bölcsességet, hogy felismerje minden rábízottja szükségét, és elvezesse őket hozzád.

c)   Jézusunk, köszönjük, hogy meghallgattad könyörgéseinket és nekünk ajándékoztad Marián püspökatyát; kérünk, töltsd el őt Szentlelked ajándékaival, hogy szolgálata áldás legyen egyházmegyénknek, és a te nagyobb tiszteletedre és dicséretedre szolgáljon.

d) Jézus, Jó pásztor, add, hogy Marián püspökatyánk tanítson minket az evangélium szerint élni, és élete tanúbizonyságával mutassa nekünk a hozzád vezető utat.

e)  Erősítsd meg kiválasztottadat, Marián püspökatyánkat lelkipásztori szolgálatában, hogy képes legyen utánad menni, bárhová mész.