2012. február 2., csütörtök

Urunk bemutatása a templomban - Gyertyaszentelő Boldogasszony

40 nappal karácsony, Jézus születése után Szűz Mária és Szent József elvitték a kisded Jézust a templomba – a zsidó előírások szerint - , hogy bemutassák a templomban. Látszólag ez nem más, mint csupán egy zsidó előírás teljesítése. De ha tényleg csak ennyi lenne, akkor nekünk, keresztényeknek nem lenne rajta mit ünnepelnünk. Többről kell, hogy legyen itt szó. S valóban, többről van itt szó!
Ahogyan szentmise elején a gyertyaszenteléskor is elhangzott: a mai napon Jézus hívő népével találkozott. Mert Betlehemben csak a pásztorok látták meg őt a zsidó nép tagjai közül, ma azonban a templomban találkozik a papságot képviselő Simeonnal és a prófétákat képviselő Annával. Így találkozik a teljes közösséggel, az egész Egyházzal. S Egyházunk egyben saját menyegzője ünnepének is tekinti ezt a mai napot, ugyanis ma van az a nap, mikor Jézus először lépett be a templomba. Ez ünnepünk legmélyebb gondolata: most találkozik össze a Menyasszony (az Egyház) és a Vőlegény (Krisztus). Ekképpen válik ma a templom szinte egy lakodalmas házzá, melyben együtt ünnepeljük ezt a csodálatos találkozást.
De nem feledkezünk meg Szűzanyánkról sem, hisz ő az, aki által a nemzetek világossága, aki fényeskedik az egész világnak eljut a földre, akinek köszönhetően az igazi Fény eljut az Isten házába, a templomba. Mint az Egyházi minden szertartásán a fény, a gyertya Krisztust, az ő világosságát jelképezi.
Krisztus először lépi át a templom küszöbét, s ezáltal szentségével megszenteli a templomot. Mi pedig, az újszövetségi nép Szent Pál apostol tanításából tudjuk: templom vagyunk mi is, a Szentlélek temploma, melyet szintén maga az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus szentel meg látogatásával.
Legyen nyilvánvaló életvitelünkből: Krisztus él a mi templomunkban, szívünkben, s az őt jelképező gyertya mellett az ő valódi világosságát vigyük haza otthonainkba. Erre biztat, s erre tesz minket képessé ez a mai szent ünnep, szentmise.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése