2017. április 13., csütörtök

Nagycsütörtök – mise végi magyarázat

Nagycsütörtök – mise végi kommentár
Most, a szentmise után az Oltáriszentséget átvisszük a mellékoltárhoz. Gyönyörű jelkép ez is, ugyanis ezzel a mozzanattal elkísérhetjük az Úr Jézust a Getszemáni kertbe. Ezután következik az ún. „oltárfosztás”. Ez is jelkép: Jézus ruháitól való megfosztását jelképezi. De ugyanúgy jelképezi a lecsupaszított oltár Jézus teljes önkiüresítését is – aki teljesen kifosztottan, üresen marad, hisz még az apostolok is elhagyják. Ő pedig így elhagyatottan hal meg értünk. E szentmisétől előttünk lesz a csupasz oltár – csendben szemléljük azt, hisz Jézus megváltó halálára mutat. De ha ennek vége, ne siessünk el a templomból – a nyitott oltárszekrény, tabernákulum, a megfosztott oltár, a közelgő éjszaka – mind arra hívnak, hogy virrasszunk Jézussal, hogy mi ne hagyjuk őt egyedül. Az oltárfosztás után elolvassuk majd az Úr Jézus búcsúbeszédét. Azokat a szavakat, melyekkel halála előtt tőlünk búcsúzott, s amely egyben az értünk meghaló Isten végrendelete is. Ennek végeztével imádkozzuk a zsolozsmát – a befejező imaórát, melynek végén csendben távozunk. Szenteljük Istennek ezeket az órákat – ne hagyjuk megzavarni lelkünket se pl. rádióval, TV-vel, internettel, hanem az itt hallott szavakkal eltelve térjünk nyugovóra. Holnap hajnalban, fél 6-kor imádkozzuk a zsolozsmát, Jeremiás próféta siralmait, 9 órától Jézus utolsó hét szaváról tartunk ájtatosságot, 12 órától keresztutat végzünk, 15 órától pedig a nap fő szertartása lesz


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése