2017. március 15., szerda

Merész magyarok - MÁRCIUS 15.

Ma délután olvastam egy igen érdekes történetet a Merész magyarok c. könyvemben (Nyári Krisztián, Corvina, 2015). A ma már jól ismert Herendi Porcelángyár egyik elindítójáról, Fischer Móricz-ról szólt, és arról, hogyan lett egy kis, házi műhelyből Európa leghíresebb porcelángyára. Hosszú lenne az egész történetet elmondani, ezért csupán egy kis részét szeretném megosztani veletek, amely – úgy gondolom – szorosan összefügg hitünkkel, magyarságunkkal – szorosan összefügg lelki életünkkel, nemzeti öntudatunkkal.
Éppen a 19. század ötvenes éveire, vagyis a magyar forradalom és szabadságharc idejére datálható a Herendi Porcelángyár beindítása és virágzása. Az ipar területén az volt az az időszak, mikor a hazai mesterek megélhetését komolyan gyengítette a külföldről beáramló olcsó tömegáru. Fischer úr sikerének titka azonban a lehető legjobb minőségű termék előállítása volt, és ahogyan életrajzában olvashatjuk: „A minőség kérlelhetetlen megszállotja volt, ennek köszönhette sikerét és bukását is.” A mindig jobbra, a tökéletességre való törekvésének köszönhette, hogy az 1873-as Bécsi Világkiállításról uralkodók sora tért haza herendi készlettel: az orosz cár, a perzsa sah, a walesi herceg és az olasz király is. De ugyanúgy a tökéletességre való törekvése okozta gyára csődjét is. Néhány évvel később a külföldről beözönlő olcsó, minőségtelen porcelán miatt a hazai és minőségi áru nem volt már kelendő. Fischer Mór akkor sem adta alább, ő nem volt hajlandó nem minőséget gyártani – így a gyár csődbe ment.
De mit üzen nekünk ez a történet? Mi, akik itt vagyunk e március 15-i szentmisén, igyekszünk hitünket megvallani és megélni, és ugyanúgy igyekszünk magyarságunkat megtartani és ügyét előmozdítani. Igyekszünk ápolni úgy hitünket, mint magyarságunkat. Persze volt idő, mikor népszerű, természetes volt hívőnek lenni, s volt idő, mikor nem volt nehéz magyarnak lenni sem. Mikor a minőség, a milyenség mindenki számára fontos volt – nem csak a kerámiaiparban. De ez az idő elmúlt. Ma ez nem divat – nem népszerű. Kisebbségben vagyunk hívők, kisebbségben vagyunk kultúrájukat ápoló magyarok. Mert a többségnek nem fontos a hit, a vallás, a templom, az Isten, a többségnek „nem ügye” a március 15., a megemlékezés, a kultúra, a hagyomány. De éppen ezért említettem Fischer úr élettörténetét, mert ő is megmutatta: van úgy, hogy az embernek mindezekért az életét is fel kell áldoznia – és nem szabad alább adni, csak mert most más a divat, és máshogy csinálják.
Krisztusban szeretett hívő magyar testvéreim! Hitünk és nemzetünk szétválaszthatatlan. Ezt mutatja a mai nap is, mikor a magyarság ünnepén az Istenhez imádkozunk. Máskor pedig az Isten ünnepén magyarul fohászkodunk. Tiszteljük, szeressük ezt a tájat, ezt a földet – ne adjuk el, ne hagyjuk el, ne adjuk alább. Tiszteljük, szeressük e helyet, szent helyünket – ne adjuk el, ne hagyjuk el, ne adjuk alább. És mindenekelőtt tiszteljük és szeressük egymást úgy, ahogyan Isten szeret minket – ne adjuk el egymást, ne hagyjuk el egymást, ne adjuk alább. Isten pedig úgy szeret, hogy mindenét odaadta értünk. Így megmaradunk magyarnak, megmaradunk hívőnek, megmaradunk testvérnek. Megmaradunk magyar hívő testvérnek. És akkor bátran dicsekedhetünk őseink érdemével, mindenekelőtt a szent magyarokéval.
Sík Sándor fogalmazta meg versében azt az imát, mely ma nagyon időszerű, mert pontosan erre buzdít: hogy ne adjuk alább, ne hagyjuk abba:


A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, 
A meddőségtől, lanyhaságtól, 
A naptalan és esőtelen égtől: 
Ments meg Uram a szürkeségtől!


Édes az ifjak méntás koszorúja, 
Fehér öregek aranyos borúja, 
Virága van tavasznak, télnek: 
Ne engedj Uram, koravénnek!


Csak attól ments meg, keresők Barátja, 
Hogy ne nézzek se előre, se hátra. 
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad, 
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!


Ne hagyj Uram, megülepednem, 
Sem eszmében, sem kényelemben. 
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál, 
S nem vágyni többre kis mái magamnál.


Ha jönni talál olyan óra, 
Hogy megzökkenne vágyam mutatója, 
Kezem kezedben ha kezdene hülni, 
Más örömén ha nem tudnék örülni,


Ha elapadna könnyem a más bűnén, 
A minden mozgást érezni ha szűnném, 
Az a nap, Uram, hadd legyen a végső: 
Szabadíts meg a szürkeségtől!Én ma is azért imádkozom, hogy ne szürke, de merész magyarok, merész hívők legyünk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése